Các Tân Chức Tổng Cố Vấn

 

Sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu bầu chọn Tổng Quyền, ngày 12.09.2017, Tổng Tu Nghị đã tiếp tục bỏ phiếu bầu chọn các vị Tổng Cố Vấn.

Cũng giống như lần bầu phiếu Tổng Quyền, cuộc bỏ phiếu hôm nay diễn ra nhanh chóng, tốt đẹp, bầu chọn từng vị một, và cuối cùng chúng ta có 4 vị Tổng Cố Vấn theo thứ tự sau: 

Cố vấn I: Cha Domenico Borge, quốc tịch Ý, nguyên Bề Trên Phụ Tỉnh Ý, trụ sở ngay tại nhà Tổng. 

 

Cố vấn II: Cha Joseph Phan Trong Quang, quốc tịch Việt Nam. 

 

Cố vấn III: Cha Stefano Tangun, quốc tịch Myanma, nguyên chánh xứ Morena, Giáo Phận Rôma. 

 

Cố vấn IV: Cha Thomas Edassery, quốc tịch Ấn Độ, nguyên Tổng Cố Vấn, Tổng Thư Ký. 

 

Chức vụ Tổng Đại Diện, Tổng Thư Ký, Tổng Quản Lý sẽ được Ban Điều Hành Tổng mới họp bàn và bổ nhiệm sau.

Xin chúc mừng quý cha Tân Tổng Cố Vấn, đặc biệt là cha Giuse thân mến của Tỉnh Dòng Việt Nam. Xin hiệp thông và cầu nguyện cho các ngài trong chức vụ mới. Xin Chúa Ba Ngôi, nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Nữ Vương những người tuyên xưng đức tin, chúc lành cho Hội Dòng.

Ghi nhanh tại Rôma ngày 12.09.2017

Joseph Tài