Bổn Mạng Dòng

Bức ảnh Nữ Vương những người tuyên xưng Đức tin được họa sĩ trường phái Roman, Pietro Tedeschi, vẽ năm 1787, và được Tổng tu nghị Dòng Thừa Sai Đức Tin năm 1999 chọn là hình ảnh biểu trưng của Dòng. Hài Nhi Giêsu mang trên tay trái Thánh Giá tiên báo mầu nhiệm cuộc thương khó và tử nạn. Hài Nhi dáng người đứng thẳng diễn tả con đường phục sinh. Cánh tay phải tượng trưng uy quyền của Thiên Chúa, và mang ý nghĩa kép: sứ mạng và sự bảo hộ. Đức Trinh Nữ Maria tay ôm Chúa Giêsu thể hiện niềm vui làm Mẹ và mọi sự của Mẹ đều thuộc về Chúa; cánh tay trái với Thánh Giá diễn tả Mẹ là mẫu gương của “Đức tin và Sứ vụ”. Bàn tay Mẹ rộng mở tượng trưng thái độ hiến mình trọn vẹn: “Này tôi là tôi tá Chúa”, và đang chờ đợi chúng ta đáp trả.