Bản Đúc Kết Tu Nghị Tỉnh Lần III

Tu nghị Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp từ ngày 01 đến ngày 05/10/2019 tại Học Viện Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam với sự tham gia của Cha Bề trên tổng quyền Jesus Dajac, MF và 57 nghị huynh.

Sau khi chào đón cha Bề trên tổng quyền Jesus Dajac, MF; ngài đã chia sẻ chia sẻ một số vấn đề về căn tính và cốt lõi của người Thừa Sai Đức Tin và những định hướng áp dụng cách cụ thể tại Tỉnh dòng Việt Nam.

Từ ngày 01 đến ngày 05/10/2019, tất cả thành viên khấn trọn của Tỉnh dòng đã cùng với cha bề trên tổng quyền Jesus Dajac, MF cử hành tu nghị tỉnh lần III để cùng nhau soạn thảo Quy chế Tỉnh Dòng, bao gồm Điều lệ tu nghị, sinh hoạt Tỉnh dòng, đời sống cộng đoàn và việc đào tạo của Tỉnh dòng.

Lúc 5g00 ngày 01/10/2019, lễ kính thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, các nghị huynh và các thành viên cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa đã cùng nhau cử hành trọng thể thánh lễ khai mạc dưới sự chủ sự của cha Bề trên tổng quyền.

Trong 03 phiên họp đầu tiên của ngày khai mạc, sau phần mở đầu, các nghị huynh đã nghe phát biểu của cha Bề trên tổng quyền về đề tài “Cảm Thức Thuộc Về Và Tinh Thần Đồng Trách Nhiệm” (thay cho buổi hồi tâm), phát biểu của cha Giám tỉnh về tình trạng của Tỉnh dòng, báo cáo của cha Đặc trách về đào tạo trong Tỉnh dòng và báo cáo của cha Quản lý tỉnh về hiện trạng và quản lý kinh tế của Tỉnh dòng kể từ tu nghị lần trước.

 

Sau khi bàn thảo và thông qua bản Điều Lệ Tu Nghị, các nghị huynh đã bàn thảo, xem xét, chỉnh sửa nội dung bản Nội Quy Tỉnh Dòng và biểu quyết thông qua gồm 24 đề mục và 67 số.  

Trong các phiên họp 4 và 5 của ngày 04/10/219, các nghị huynh đã dành thời gian cho việc Ký bản tuyên bố theo yêu cầu của cha BTTQ; Phản hồi các báo cáo của tỉnh dòng; Chia sẻ cộng đoàn, đối thoại huynh đệ; Triển khai việc làm mới lại Di chúc, Chuyển nhượng tài sản; Triển khai về Kế hoạch cộng đoàn và Quản trị kinh tế.

Tu nghị Tỉnh dòng năm 2019 kết thúc trong tinh thần trách nhiệm và bầu khí thân ái, huynh đệ với thánh lễ bế mạc do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế tại nhà nguyện cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa.

Ban Truyền Thông