Bài Ca Truyền Giáo

Vinh quang Thiên Chúa trên trời

Nước Chúa vinh diệu là nơi anh tìm

Lãi cả thế gian phù vân

Lời bao tiền bạc, nào cân xứng bằng

Danh vọng, quyền thế, tài năng

Linh hồn mà mất, có chăng lợi gì

Thánh nhân nhất quyết ra đi

Hiến mình cho Chúa, chia ly thế trần

Kinh Thánh học hỏi chuyên cần

Tập rèn nhân đức, tu thân hết mình

Giàu có, vui sướng tự khinh

Nghèo khó, khắc khổ nhiệt tình giảng rao

Săn sóc, dạy dỗ, hiến trao

Vui mừng phục vụ nơi nào cũng qua

Đất trời rộng lớn là nhà

Tín hữu trở lại là quà Chúa trao

Càng đi càng thấy xuyến xao

Bao người mù quáng lao vào đam mê

Sống trong bóng tối ê chề

Thánh nhân ao ước đưa về nẻo ngay

Nhiệt tâm rao giảng đêm ngày

Bao người lạc lối đã quay trở về

Thánh nhân trung tín nguyện thề

Thành tâm sám hối, không chê người nào

Đầu độc, bắt bớ, gian lao

Niềm tin ở Chúa là rào cản ngăn

Đưa người nghèo khổ, khó khăn

Đưa chiên về với chủ chăn không ngừng

Ra đi truyền giáo không dừng

Ra đi chịu chết vui mừng hỉ hoan

Ra đi dâng hiến vẹn toàn

Ra đi liên lỷ báo loan nước Người.

3/12/2016

Đông Nguyễn, MF