Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Khối Tiền Tập: Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Bổn Mạng Vinh Sơn Liêm

Khối Tiền Tập: Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Bổn Mạng Vinh Sơn Liêm

Hôm nay, ngày 05/ 11/ 2017 - Chúa nhật XXXI Thường Niên A, toàn thể anh em khối Tiền Tập đã quy tụ về mái nhà chung Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam - Tu Viện Lời Chúa, phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, để cùng tham dự thánh lễ mừng kính vị Thánh Bổn Mạng khối Tiền Tập - Vinh Sơn Liêm.

Học Viện Thừa Sai Đức Tin: Tĩnh Tâm Tháng 11 - 2017

Học Viện Thừa Sai Đức Tin: Tĩnh Tâm Tháng 11 - 2017

“Anh em hãy làm mới lại hành trình đức tin của mình bằng chính tình thương của Thiên Chúa. Và hãy để tình thương Thiên Chúa xen vào tiến trình đó mỗi ngày trong cuộc đời”. Đó là lời nhắn nhủ của Cha Vicent Nguyễn Đức Phương, O.Carm qua bài chia sẻ trong buổi tĩnh tâm hằng tháng của anh em Khối Học Viện.

Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam: Hợp Đồng Giáo Xứ Đồn Vàng, Gp. Hưng Hóa

Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam: Hợp Đồng Giáo Xứ Đồn Vàng, Gp. Hưng Hóa

Sau khi đã bàn thảo và thống nhất nội dung về việc giao nhận giáo xứ Đồn Vàng, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất - Giám mục Giáo phận Hưng Hóa và cha Micae Hoàng Đô Đốc, MF - Giám tỉnh Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam đã cùng ký kết hợp đồng. Giáo xứ Đồn Vàng là giáo xứ thứ 7 được Tinh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam ký hợp đồng với các giáo phận

Chúa Nhật Tuần XXXI TN Năm A

Chúa Nhật Tuần XXXI TN Năm A

Chúng ta sống trên trần gian, không phải là để thống trị mà là để phục vụ kẻ khác như lời Ngài đã phán: Con Người đến không để được phục vụ mà để phục vụ và hiến thân vì người khác. Ai muốn làm lớn, hãy trở nên như tôi tớ. Đó chính là bài học mà chúng ta không bao giờ được quên lãng, vì Chúa chống đối kẻ kiêu ngạo và yêu thương người khiêm nhường.

Video