Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Chúa Nhật XXIX TN Năm C

Chúa Nhật XXIX TN Năm C

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi.

Video