Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

ĐƯỜNG THÁNH GIÁ CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI TRONG CƠN DỊCH BỆNH

ĐƯỜNG THÁNH GIÁ CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI TRONG CƠN DỊCH BỆNH

Thế giới đang lâm vào cảnh dịch bệnh. Vì sức hèn yếu đuối, chúng con đang phải hoang mang, lo lắng, sợ hãi vì đại dịch Corona. Những lúc thế này, xin cho chúng con biết trông cậy vào Chúa, và kêu lên như thánh Phêrô. “Thầy ơi, xin cứu con”. Chúng con xin dâng giờ cầu nguyện này để kết hợp với cuộc khổ nạn Chúa, xin cứu chúng con khỏi sự dữ và ban bình an cho nhân loại chúng con.

Chúa Nhật 29/03/2020 – Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm A

Chúa Nhật 29/03/2020 – Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm A

Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống.

Chúa Nhật 22/03/2020 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 22/03/2020 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

Lúc ấy người Do-thái lại gọi người trước kia đã mù đến và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa! Phần chúng ta, chúng ta biết người đó là một kẻ tội lỗi". Anh ta trả lời: "Nếu đó là một người tội lỗi, tôi không biết; tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi mù và bây giờ tôi trông thấy". Họ hỏi anh: "Người đó đã làm gì cho anh? Người đó đã mở mắt anh thế nào?" Anh thưa: "Tôi đã nói và các ông đã nghe, các ông còn muốn nghe gì nữa? Hay là các ông cũng muốn làm môn đệ Ngài chăng?"

Chúa Nhật 15/03/2020 – Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A

Chúa Nhật 15/03/2020 – Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A

Chúa Giêsu trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời". Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa".

Chúa Nhật 08/03/2020 – Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm A

Chúa Nhật 08/03/2020 – Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm A

Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người.

Video