Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Bản Đúc Kết Tu Nghị Tỉnh Lần III

Bản Đúc Kết Tu Nghị Tỉnh Lần III

Từ ngày 01 đến ngày 05/10/2019, tất cả thành viên khấn trọn của Tỉnh dòng đã cùng với cha bề trên tổng quyền Jesus Dajac, MF cử hành tu nghị tỉnh lần III để cùng nhau soạn thảo Quy chế Tỉnh Dòng, bao gồm Điều lệ tu nghị, sinh hoạt Tỉnh dòng, đời sống cộng đoàn và việc đào tạo của Tỉnh dòng.

Thư Mời Tham Dự Ngày Hội Di Dân Năm 2019

Thư Mời Tham Dự Ngày Hội Di Dân Năm 2019

- Chủ đề: KINH MÂN CÔI LÀ HÀNH TRANG THIẾT YẾU CHO NHỮNG NGƯỜI SỐNG XA XỨ. - Thời gian: Từ 07g30 đến 21g00, 27-10-2019; Chính thức khai mạc vào lúc: 15g00. - Địa điểm: TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Thánh Lễ Bế Mạc Tu Nghị Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Thánh Lễ Bế Mạc Tu Nghị Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Cha cũng nhắn nhủ: “Cùng với những hồng ân, Thiên Chúa luôn mời gọi mỗi người Thừa Sai Đức Tin dấn thân cách mạnh mẽ hơn nữa để làm cho thánh ý Chúa được thể hiện, ơn Chúa ngày càng phát triển, tâm hồn thêm thăng hoa, vững mạnh hầu vinh quang Chúa tỏ lộ và lan tỏa bao trùm vinh quang con cái Chúa”.

Video