Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Thứ Hai 09/12/2019 – Thứ Hai tuần 2 mùa vọng – ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng

Thứ Hai 09/12/2019 – Thứ Hai tuần 2 mùa vọng – ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng

Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".

Chúa Nhật 08/12/2019 – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A.

Chúa Nhật 08/12/2019 – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A.

Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa.

Thánh Lễ An Táng Linh Mục Đaminh Nguyễn Minh Tuân, MF

Thánh Lễ An Táng Linh Mục Đaminh Nguyễn Minh Tuân, MF

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã mời gọi: “Chúng ta hãy hy vọng vào Đức Kitô và cuộc sống vĩnh hằng, một cuộc sống trong thánh ý Chúa, và đích đến của chúng ta là quê hương vĩnh cửu, nơi tràn đầy vinh quang của Chúa. Cuộc đời dù khó khăn, trắc trở, nhưng tình thương của Chúa luôn sẵn có để bảo vệ và che chở chúng ta, dẫn chúng ta đến chiêm ngưỡng hạnh phúc đời đời trong vinh quang bất tận của Chúa”.

AI TÍN - LINH MỤC ĐAMINH NGUYỄN MINH TUÂN, MF - ĐÃ VỀ NHÀ CHA

AI TÍN - LINH MỤC ĐAMINH NGUYỄN MINH TUÂN, MF - ĐÃ VỀ NHÀ CHA

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam kính báo Linh mục ĐAMINH NGUYỄN MINH TUÂN, MF đã về nhà Cha lúc 09g00, thứ Hai ngày 02/12/2019, tại Bệnh Viện Nhân Dân 115, sau 48 năm làm con Chúa trên dương thế, 23 năm sống lời khấn Dòng và 10 năm thi hành sứ vụ linh mục.

Video