Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Chúa Nhật 14/10/2018 – Chúa Nhật Tuần 28 Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 14/10/2018 – Chúa Nhật Tuần 28 Thường Niên Năm B

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta".

Khối Tiền Tập Thánh Vinh Sơn Liêm: Tĩnh Tâm Tháng 09 – 2018

Khối Tiền Tập Thánh Vinh Sơn Liêm: Tĩnh Tâm Tháng 09 – 2018

Sáng ngày 30/09/2018, toàn thể anh em Khối Tiền Tập Thánh Vinh Sơn Liêm, Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, đã cùng nhau quy tụ về Nhà chính của Tỉnh Dòng để tham dự kì tĩnh tâm hàng tháng với chủ đề: “Ai Muốn Theo Ta?” (x, Mc 8,34 – 38).

Video