Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Chúa Nhật 17/06/2018 – Chúa Nhật Tuần 11 Thường Niên Năm B.

Chúa Nhật 17/06/2018 – Chúa Nhật Tuần 11 Thường Niên Năm B.

Thiết tưởng chúng ta nên đọc kỹ lại các dụ ngôn trên để củng cố niềm tin vào sự lớn mạnh của Giáo Hội nhất là giữa cảnh bão bùng giông tố, bởi sức phát triển bất khuất đó không do sức mạnh của con người, mà là do sức mạnh của Thiên Chúa.

Thư Ngỏ Của Uỷ ban Công Lý và Hoà Bình Gửi Quốc Hội Về Dự Thảo Luật Đơn Vị Hành Chính – Kinh Tế Đặc Biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc

Thư Ngỏ Của Uỷ ban Công Lý và Hoà Bình Gửi Quốc Hội Về Dự Thảo Luật Đơn Vị Hành Chính – Kinh Tế Đặc Biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc

Chúng tôi thiết nghĩ để thông qua một dự luật quan trọng với ý định mang lại cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân, song lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia như Luật Đặc Khu, cần thiết phải có sự tham gia đóng góp ý kiến của toàn dân.

Video